وبلاگ ادبستان ؛عقیل پورخلیلی
در حق من هرکه خواهد هر چه گوید گو بگوی / من نخواهم داشت دست از دامن دلدار خویش

نبندی زان میان طرفی کمروار / اگر خود را ببینی در میانه


در بیت مورد نظر کلمات « طرف بستن » و « میان » و « میانه » دارای ایهام تناسب هستند :

* معنی مختلف « طرف بستن » :

1- سود بردن ؛ یعنی اگر خود را در میان ببینی ( خوپرست باشی و هستی خود را فراموش نکنی ) دیگر همانند کمربند از کمر معشوق سودی نخواهی برد .( نمی توانی به وصال معشوق برسی . )


2- « طرف » به معنی « کمربند » با واژه های « میان » و « میانه » ( = کمر ) و « بستن » و « کمر » تناسب معنایی دارد .


3- « طرف » به معنی « چشم » و « نگاه از گوشه ی چشم » با واژه ی « ببینی » در مصرع دوم پیوند معنایی دارد .


* معانی مختلف « میان » و «‌ میانه » :

1- بین      2- کمر


( گمشده ی لب دریا ؛ دکتر تقی پورنامداریان ؛ ص 115 )

نوشته شده توسط عقیل پورخلیلی [ پنج‌شنبه 12 آذر 1394 ] [ 14:51 ]
لوگو و بازدید
وبلاگ ادبستان ؛عقیل پورخلیلی
تعداد بازدیدکنندگان : 87186